Bądź liderem – kilka żelaznych zasad

Dlaczego warto być przywódcą?

Lider to wspaniała rola. Mamy możliwość zarządzać grupą osób, pomagamy wydobywać z ludzi ich najlepsze cechy i razem dążymy do celu. Jednak niesie za sobą to dużą odpowiedzialność. Kiedy przywódcą staje się osoba bez predyspozycji do bycia liderem, to zespół jest zdezorganizowany i ciężko mówić wtedy o jakiejkolwiek wydajności.

Nie rodzimy się z umiejętnością zarządzania ludźmi, musimy się tego nauczyć. Niektórzy oczywiście mogą mieć lepsze predyspozycje od innych. Bycie liderem wymaga wielu umiejętności, z których potrafi się korzystać.

Zespół, który posiada dobrego przywódcę lepiej realizuje swoje cele i jest w pełni zmotywowany do pracy grupowej w atmosferze wzajemnego szacunku.

Poznaj 7 zasad, które sprawią, że nauczysz się lepiej zarządzać ludźmi.

 1. Pewność siebie
  Zanim ktokolwiek z zespołu będzie mógł Ci zaufać, musi mieć pewność, że jesteś odpowiednią osobą na tym stanowisku. Twoje decyzje powinny być przemyślane i konsekwentne. Ludzie zawsze sprawdzają na ile mogą sobie pozwolić. Twoim zadaniem będzie ustalenie żelaznych granic, których nie wolno przekraczać. Pozwoli Ci to uniknąć sytuacji, kiedy zespół wchodzi Ci na głowę obarczając Cię ich własnymi problemami.

 2. Stabilny wizerunek
  Jednym z częstszych błędów popełnianych przez liderów jest wieloraki wizerunek. Jednego dnia są bardziej koleżeńscy, drugiego potrafią obwiniać pracowników o każdy najmniejszy błąd. Dobry lider jest stabilny emocjonalnie i ma jedno spójne oblicze, którym dzieli się z zespołem. Unikamy wtedy sytuacji, kiedy grupa wykonuje zadania zależnie od naszego nastroju.

 3. Proste komunikaty
  Często coś co będzie dla Ciebie oczywiste, może być bardzo kłopotliwe dla innych osób. Szczególnie, jeśli jesteś specjalistą w danej dziedzinie. Wyrażaj się w prosty sposób i upewnij się, że osoba której zleciłeś zadanie zrozumiała w pełni jego przekaz.

 4. Szanuj swój zespół
  Jeśli nie będziesz szanował ludzi, z którymi dążysz do wspólnego celu, to nie możesz liczyć na szacunek od nich. Nawet jeśli będą wykonywać powierzone im obowiązki, będzie to spowodowane strachem, a nie wspólnym dobrem. Nie pozwól również, żeby w grupie dochodziło do zachowań wzajemnego nieposzanowania. Bierz odpowiedzialność za morale swojego zespołu.

 5. Pozwól brać odpowiedzialność
  Daj możliwość wykazać się ludziom. Zacznij od małych zadań, które w razie niepowodzenia nie przyniosą dużych strat. Jeśli polecenie zostanie dobrze wykonane to doceń osobę tak, żeby mogła poczuć wartość włożonej przez nią pracy. W przypadku niepowodzenia, przekaż informację co trzeba poprawić i zmotywuj do dalszego działania. Dzięki temu, że budujesz zespół na którym możesz polegać, będziesz mieć więcej czasu na oddanie się swoim obowiązkom.

 6. Pomóż ludziom rozwijać talenty
  Każdy z nas ma jakieś mocne strony. Powinieneś wiedzieć jakie talenty posiadają osoby z Twojej grupy i przydzielać im zadania, w których sprawdzą się najlepiej. Podniesiesz wtedy efektywność zespołu i pozwolisz ludziom czerpać radość z możliwości wykazania się.

 7. Bądź osobą godną naśladowania
  Na koniec najważniejsza cecha, bez której żaden lider nie osiągnie sukcesu. Osoby które z Tobą współpracują, muszą widzieć w Tobie nie tylko przywódcę, ale również człowieka, który ma im do przekazania wiele wartości. Bądź osobą godną zaufania, pełną szacunku do innych, pewną siebie i dziel się wiedzą, która pozwoli Wam osiągnąć wspólny cel.

„Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”.

John Quincy Adams