Jak zareklamować towar bez paragonu?

Bywają sytuacje kiedy produkt, który miał spełniać określone funkcje, jest wadliwy. Chcemy go zareklamować, ale nie mamy paragonu. Sięgamy pamięcią do daty zakupu i wiemy, że dana rzecz jest jeszcze na gwarancji od producenta lub w okresie rękojmi.

Udajesz się do sklepu, próbujesz zgłosić reklamację informując o wadzie produktu. Niestety, bez odpowiedniej wiedzy możesz spotkać się z odmową. Sprzedawca na Twoją niekorzyść odpowie, że do złożenia zawiadomienia o wadliwym produkcie konieczny jest paragon. Tutaj często sprawa się kończy i wracamy zniesmaczeni do domu

Czy sprzedawca miał rację?

Reklamacja konsumencka w praktyce

Konsumentem jesteśmy kiedy zakupimy towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą czy zawodową i wtedy obowiązują nas poniższe prawa.

Paragon jest bardzo dużym ułatwieniem kiedy reklamujemy towar. Nie jest jednak niezbędny i przedsiębiorca nie może nam odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli nie ma ku temu podstaw.
Spotykając się z taką sytuacją, możesz powołać się na ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), która reguluje prawa oraz obowiązki sprzedawcy i konsumenta.

Przy odmowie przyjęcia reklamacji wyszczególnij:
⦁ art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 – towar nie jest zgodny z opisem lub umową
⦁ art. 9 ust. 1 – nie minęły 2 miesiące od wykrycia wady, do powiadomienia o niej sprzedawcy
⦁ art. 10 ust. 1 – odpowiedzialność po stronie sprzedawcy trwa dwa lata, w przypadku wymiany bądź naprawy towaru, termin ten liczy się od tego zdarzenia

Wchodząc na stronę www.uokik.gov.pl (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) możemy znaleźć taką informację:
,,Zgodnie z prawem podstawą złożenia reklamacji jest wada zakupionego towaru lub usługi. Paragon jest jednym z wielu możliwych dowodów zakupu, jaki konsument może przedstawić sprzedawcy zgłaszając reklamację.”

Dowodem zakupu może być, np. potwierdzenie płatności, e-mail czy osoba, która potwierdzi Twoje zakupy. Ważne jest aby pamiętać okres w jakim zakupiliśmy daną rzecz, a dla ułatwienia podać czy coś jeszcze było na paragonie.

Istnieją dwie możliwości złożenia reklamacji:

⦁ Gwarancja – udzielona dobrowolnie przez producenta. Powinna zawierać obowiązki gwaranta, oraz uprawnienia konsumenta na wypadek, gdyby towar nie spełniał właściwości objętych gwarancją.

Jeśli w regulaminie gwarancji nie został zawarty czas jej trwania, wynosi wtedy ona 2 lata od daty zakupu lub wymiany towaru na nowy. Wtedy też gwarant powinien naprawić lub wymienić towar na wolny od wad, w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dostarczenia wadliwego produktu przez klienta.

⦁ Rękojmia – regulowana przez prawo. Dotyczy wad fizycznych oraz prawnych. Jeśli zakupiony produkt nie jest objęty gwarancją, skorzystaj z rękojmi.

Termin rozpatrzenia reklamacji w przypadku rękojmi wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia. Natomiast czas w jakim sprzedawca odpowiada za towar, to 2 lata od zakupu. Jeśli wada powstała w pierwszym roku użytkowania, to sprzedawca musi udowodnić, że wynika ona z naszej winy. Reklamując po tym czasie, ten obowiązek spoczywa na Tobie.

Co w przypadku odmowy?

Kiedy producent w ramach gwarancji rozpatrzył Twoją reklamację negatywnie, możesz złożyć ją na zasadzie rękojmi.

Pamiętaj aby w jednym i drugim przypadku poprosić o potwierdzenie zgłoszenia wady. Jeśli w ciągu 14 dni nie dostałeś odpowiedzi na reklamację, uznaje się, że została ona uznana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami – (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176) art. 8 ust. 3 .

W przypadku kiedy reklamacja została uznana jako niezasadna, masz prawo odwołania się od tej decyzji lub skierować prośbę do Rzecznika Praw Konsumenta o interwencję w Twojej sprawie.