Odkrywanie tajemnic mózgu konsumenta: neuromarketing w praktyce

Odkrywanie tajemnic mózgu konsumenta: neuromarketing w praktyce

Neuromarketing ujawnił ciekawą zależność między długością opakowania, a jego atrakcyjnością dla konsumentów. Badania wykazały, że opakowania produktów o większej długości są postrzegane przez konsumentów jako bardziej wartościowe i atrakcyjne. To w efekcie może wpłynąć na ich decyzję zakupową.

 

Czym właściwie jest neuromarketing? 

 

Jest to gałąź marketingu, która bada, jakie impulsy w mózgu wpływają na zachowania konsumenckie. Metody neuromarketingowe pozwalają badaczom poznać reakcje emocjonalne, percepcyjne i poznawcze ludzi na różne bodźce marketingowe. Badany jest wpływ bodźców takich jak reklamy, opakowania produktów, sklepy internetowe i inne.


Ta dziedzina stale się rozwija, a zatem niełatwo wskazać wszystkie jej gałęzi. Możemy jednak wymienić główne badania, które obejmują jego zakres:

 • Neuroekonomia – badanie procesów decyzyjnych konsumentów oraz mechanizmów ekonomicznych, które wpływają na ich wybory.

 

 • Neuromarketing sensoryczny – badanie wpływu zmysłów, takich jak węch, smak, dotyk, wzrok i słuch, na procesy decyzyjne konsumentów. 

 • Neuropsychologia – badanie wpływu różnych czynników na procesy poznawcze i emocjonalne konsumentów, takie jak pamięć, uwaga, motywacja i emocje.

 • Psychologia kognitywna – badanie procesów myślowych, takich jak percepcja, uwaga, pamięć, myślenie i język, a także ich wpływu na procesy decyzyjne konsumentów.

 

 • Neuropolityka – badanie procesów decyzyjnych wyborców oraz wpływu różnych czynników, takich jak emocje, postrzeganie i przekonania, na ich wybory polityczne. 

 

 • Neuromarketing społeczny – badanie wpływu czynników społecznych, takich jak kultura, grupy społeczne i przekonania, na procesy decyzyjne konsumentów. 

 

Jakie narzędzia i metody wykorzystywane są do badań?

 

Do najważniejszych narzędzi stosowanych w neuromarketingu należą:

 

 • EEG (elektroencefalografia) czyli badanie aktywności elektrycznej mózgu. Pozwala na monitorowanie zmian w zakresie fal mózgowych i zrozumienie reakcji konsumentów na bodźce marketingowe. Badania polegają na rejestrowaniu aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy. Elektrody przekazują sygnały elektryczne do aparatu EEG, który rejestruje i analizuje te sygnały.

 

 •  fMRI (funkcjonalne badanie rezonansu magnetycznego) jest techniką obrazowania mózgu. Pozwala na badanie reakcji mózgu na różne bodźce poprzez mierzenie przepływu krwi w mózgu. Aparat fMRI używa silnego pola magnetycznego do tworzenia obrazów mózgu. Podczas badania, pacjent jest proszony o wykonanie różnych zadań. Może to być rozwiązywanie problemów lub słuchanie dźwięków, aby wywołać określone reakcje mózgu. 

 

 • EMG (elektromiografia) umożliwia pomiar aktywności mięśni, co pozwala na zrozumienie emocji konsumentów w trakcie odbierania bodźców marketingowych. Badanie polega na rejestrowaniu aktywności mięśni twarzy. W szczególności mięśni mimicznych, w odpowiedzi na prezentowane bodźce. Elektrody są umieszczane na różnych obszarach twarzy, takich jak mięśnie brwi, policzków i ust, a sygnały elektryczne z tych mięśni są rejestrowane i analizowane. 

 

 • GSR (reakcja elektrodermalna) jest metodą badania reakcji skóry na stres i emocje. Podczas badania, elektrody są umieszczone na skórze konsumenta, najczęściej na dłoni lub palcu. Elektrody rejestrują zmiany w oporności skóry, które mogą wskazywać na reakcje emocjonalne konsumenta, takie jak wzrost napięcia lub zmniejszenie oporności skóry. 
 
 • Eyetracking pozwala na śledzenie ruchów gałek ocznych i zrozumienie, na co skupiają uwagę konsumeci podczas oglądania reklam oraz jakie elementy przyciągają ich uwagę. Podczas badania, konsumentowi są zaprezentowane materiały marketingowe, a specjalne urządzenie zarejestruje ruchy gałek ocznych. Dzięki temu rejestrowane są elementy reklamy lub strony internetowej, które przyciągają największą uwagę. Wyniki badania mogą pomóc w identyfikowaniu elementów, które są najbardziej przyciągające dla konsumentów, takich jak nagłówki, obrazy, kolor lub układ strony. 

 

Czy dzięki neuromarketingowi udało się zmienić oblicze marketingu? 

 
Można powiedzieć, że neuromarketing rzeczywiście wpłynął na ewolucję marketingu. Dostarcza narzędzia pozwalające na lepsze zrozumienie procesów podejmowania decyzji przez konsumentów i na dostosowanie działań marketingowych do ich potrzeb i preferencji. Na przykład, jedne z badań wykazały, że kolor czerwony zwiększa poziom pobudzenia i aktywacji, podczas gdy kolor niebieski działa na nas uspokajająco. Dlatego marki korzystają z kolorów, aby wpłynąć na emocje i zachowania konsumentów. 

 

Osiągnięcia, które wpłynęły na rozwój tej dziedziny i wywarły duży wpływ na podejście do marketingu: 

 

 • Odkrycie, że nasze decyzje zakupowe podejmowane są głównie na poziomie nieświadomym. Dzięki temu nastąpił rozwój technik neuromarketingowych, takich jak badania EEG, MRI, czy eye-tracking, które pozwalają na lepsze zrozumienie i prognozowanie zachowań konsumentów.

 

 • Wykorzystanie neuroobrazowania do badania reakcji mózgu na różne bodźce reklamowe. To pozwala na projektowanie bardziej skutecznych kampanii marketingowych, dostosowanych do preferencji i potrzeb konsumentów. Stworzenie narzędzi do pomiaru poziomu zaangażowania konsumentów, takich jak badania emocji i pamięci, co z kolei pozwala na tworzenie bardziej efektywnych i skutecznych kampanii reklamowych. 

 

 • Rozwój neuromarketingu społecznego, który pozwala na zrozumienie, jakie czynniki społeczne i emocjonalne wpływają na nasze decyzje zakupowe oraz na tworzenie strategii marketingowych uwzględniających te czynniki. 

 

Wszystkie te osiągnięcia pomogły w zrozumieniu i wykorzystaniu procesów neurologicznych i psychologicznych zachodzących w umyśle konsumentów. To pozwala na projektowanie skutecznych strategii marketingowych, bardziej dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów. 

 

Gdzie szukać raportów badań? 

 

Poniżej przedstawiamy Ci kilka źródeł, z których możesz korzystać aby uzyskać informacje na temat wyników badań z dziedziny neuromarketingu: 

 

 • Polskie Towarzystwo Neuromarketingu – https://pntm.pl/ 

 

 • Instytut Psychologii Zdrowia – Neuromarketing – https://www.psychologiazdrowia.pl/neuromarketing/ 

 

 • Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) – https://www.nmsba.com/ 

 

 • Neurosciencemarketing.com – https://neurosciencemarketing.com/ 

 

Możesz również korzystać z wyników badań opublikowanych w czasopismach naukowych lub prezentowanych na konferencjach naukowych. 

 

Pamiętaj jednak, że korzystanie z wyników badań z neuromarketingu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, aby zastosować je w praktyce w sposób skuteczny i etyczny. 

 

Podsumowując 

 

Neuromarketing to dziedzina, która bada, jakie impulsy w mózgu wpływają na zachowania konsumenckie. Raporty badań metody mają wiele zastosowań, od projektowania sklepów internetowych po tworzenie reklam i pakowania produktów. 


Wyniki badań neuromarketingowych są bardzo obiecujące, jednak nie jest panaceum na wszystkie problemy marketingowe. Badania te są kosztowne i wymagają specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Ponadto, niektórzy krytycy uważają, że metody neuromarketingowe mogą naruszać prywatność konsumentów.


A Ty, co sądzisz na temat? Daj znać w komentarzu.