Bywają sytuacje kiedy produkt, który miał spełniać określone funkcje, jest wadliwy. ...